Aankomst op het plein

We zijn met de volledige 54 leden veilig toegekomen op het plein. Iedereen is geïnstalleerd en de eerste dag is gepasseerd.